DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Để tạo nên được một dịch vụ soi cầu lô đề  UY TÍN NHẤT , CHÍNH XÁC NHẤT”  các cao thủ Võ Lâm , BẬC THẦY về LÔ Đề của chúng tôi đã phải dầy công nghiên cứu ngày đêm,vận dụng tất cả các phương pháp để đưa ra cầu đẹp nhất chính xác nhất giúp các bạn vào bờ an toàn mỗi ngày.
  ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC VIP Giá 1.500.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 3 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

      Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY  ĐÃ CÓ LẤY NGAY LOADING..!
07/12/2019  Đầu 3–  Đuôi 1
Ăn         Đầu 3
06/12/2019  Đầu 3–  Đuôi 7
Ăn         Đầu 3
05/12/2019  Đầu 6–  Đuôi 1
Ăn         Đầu 6
04/12/2019  Đầu 4-  Đuôi 5
Miss
03/12/2019  Đầu 0-  Đuôi 7
Ăn         Đuôi 7
02/12/2019  Đầu 9–  Đuôi 7
Ăn         Đầu 9–  Đuôi 7
01/12/2019  Đầu 2-  Đuôi 5
Miss
30/11/2019  Đầu 4-  Đuôi 1
Miss
29/11/2019  Đầu 0–  Đuôi 9
Ăn         Đầu 0
28/11/2019  Đầu 3–  Đuôi 7
Ăn         Đầu 3
27/11/2019  Đầu 3-  Đuôi 9
Miss
26/11/2019  Đầu 3–  Đuôi 1
Ăn         Đầu 3–  Đuôi 1
25/11/2019  Đầu 3-  Đuôi 8
Ăn        Đuôi 8
24/11/2019  Đầu 4–  Đuôi 0
Ăn         Đầu 4
23/11/2019  Đầu 3–  Đuôi 8
Ăn         Đầu 3
22/11/2019  Đầu 0-  Đuôi 7
Miss
21/11/2019  Đầu 1–  Đuôi 1
Ăn         Đầu 1
20/11/2019  Đầu 5–  Đuôi 9
Ăn         Đầu 5
19/11/2019  Đầu 4–  Đuôi 2
Ăn         Đầu 4–  Đuôi 2
18/11/2019  Đầu 0-  Đuôi 9
Miss
17/11/2019  Đầu 3-  Đuôi 9
Miss
16/11/2019  Đầu 8–  Đuôi 2
Ăn        Đầu 8–  Đuôi 2
15/11/2019  Đầu 2-  Đuôi 9
Miss
14/11/2019  Đầu 5–  Đuôi 8
Ăn       Đầu 5–  Đuôi 8
13/11/2019  Đầu 1–  Đuôi 6
Ăn       Đầu 1
12/11/2019  Đầu 4–  Đuôi 4
Ăn       Đầu 4–  Đuôi 4
11/11/2019  Đầu 1–  Đuôi 9
Ăn      Đầu 1
10/11/2019  Đầu 1–  Đuôi 0
Ăn      Đầu 1–  Đuôi 0
09/11/2019  Đầu 3-  Đuôi 5
Miss
08/11/2019  Đầu 5-  Đuôi 6
Miss
07/11/2019  Đầu 0-  Đuôi 1
Miss
06/11/2019  Đầu 8–  Đuôi 9
Ăn     Đầu 8
05/11/2019  Đầu 9–  Đuôi 3
Ăn     Đầu 9
04/11/2019  Đầu 4–  Đuôi 3
Ăn     Đầu 4–  Đuôi 3         
03/11/2019  Đầu 6-  Đuôi 9
Miss
02/11/2019  Đầu 1–  Đuôi 5
Ăn             Đầu 1
01/11/2019  Đầu 0-  Đuôi 2
Miss
31/10/2019  Đầu 6–  Đuôi 5
Ăn             Đầu 6
30/10/2019  Đầu 9–  Đuôi 8
Ăn             Đầu 9-  Đuôi 8
29/10/2019  Đầu 4–  Đuôi 7
Ăn             Đầu 4
28/10/2019  Đầu 4-  Đuôi 1
Miss
27/10/2019  Đầu 1–  Đuôi 8
Ăn             Đầu 1
26/10/2019  Đầu 5-  Đuôi 8
Miss
25/10/2019  Đầu 0-  Đuôi 4
Ăn            Đuôi 4
24/10/2019  Đầu 1-  Đuôi 8
Miss
23/10/2019  Đầu 5–  Đuôi 3 
Ăn             Đầu 5-  Đuôi 3 
22/10/2019  Đầu 1-  Đuôi 7 
Ăn            Đuôi 7
21/10/2019  Đầu 0-  Đuôi 6 Miss
20/10/2019  Đầu 4–  Đuôi 0 Ăn            Đầu 4
19/10/2019  Đầu 9–  Đuôi 8 Ăn            Đầu 9–  Đuôi 8 
18/10/2019  Đầu 0-  Đuôi 3 Miss
17/10/2019  Đầu 6–  Đuôi 8 Ăn            Đầu 6
16/10/2019  Đầu 4–  Đuôi 2 Ăn            Đầu 4
15/10/2019  Đầu 3–  Đuôi 0 Ăn            Đầu 3–  Đuôi 0 
14/10/2019  Đầu 4-  Đuôi 7 Miss
13/10/2019  Đầu 7-  Đuôi 3 Miss
12/10/2019  Đầu 0–  Đuôi 9 Ăn            Đầu 0–  Đuôi 9 
11/10/2019  Đầu 0-  Đuôi 2 Miss
10/10/2019  Đầu 4–  Đuôi 8 Ăn           Đầu 4
09/10/2019  Đầu 8–  Đuôi 3 Ăn           Đầu 8
08/10/2019  Đầu 0–  Đuôi 6 Ăn           Đầu 0
07/10/2019  Đầu 0–  Đuôi 2 Ăn           Đầu 0–  Đuôi 2 
06/10/2019  Đầu 4-  Đuôi 9 MIss
05/10/2019  Đầu 0-  Đuôi 1 MIss
04/10/2019  Đầu 5–  Đuôi 2 Ăn           Đầu 5
03/10/2019  Đầu 2–  Đuôi 4 Ăn           Đầu 2
02/10/2019  Đầu 5-  Đuôi 9 Miss
01/10/2019  Đầu 1-  Đuôi 7 Miss
30/09/2019  Đầu 6–  Đuôi 4 Ăn          Đầu 6–  Đuôi 4 
29/09/2019  Đầu 2–  Đuôi 3 Ăn           Đầu 2
28/09/2019  Đầu 0-  Đuôi 6 Ăn          Đuôi 6
27/09/2019  Đầu 7–  Đuôi 8 Ăn          Đầu 7–  Đuôi 8 
26/09/2019  Đầu 2-  Đuôi  3 Miss
25/09/2019  Đầu 3-  Đuôi  1 Miss
24/09/2019  Đầu 2–  Đuôi  2 Ăn         Đầu 2
23/09/2019  Đầu 2–  Đuôi  9 Ăn         Đầu 2–  Đuôi  9 
22/09/2019  Đầu 0-  Đuôi  1 Miss
21/09/2019  Đầu 7–  Đuôi  4 Ăn         Đầu 7
20/09/2019  Đầu 7–  Đuôi  1 Ăn         Đầu 7
19/09/2019  Đầu 3-  Đuôi  5 Miss
18/09/2019  Đầu 4–  Đuôi  1 Ăn          Đầu 4
17/09/2019  Đầu 7-  Đuôi  7 Miss
16/09/2019  Đầu 8-  Đuôi  7 Ăn         Đuôi  7
15/09/2019  Đầu 6-  Đuôi  3 Ăn         Đuôi  3 
14/09/2019  Đầu 4–  Đuôi  3 Ăn         Đầu 4–  Đuôi  3 
13/09/2019  Đầu 8–  Đuôi  1 Ăn          Đầu 8
12/09/2019  Đầu 5-  Đuôi  6 Miss
11/09/2019  Đầu 4–  Đuôi  1 Ăn           Đầu 4–  Đuôi  1 
10/09/2019  Đầu 1–  Đuôi  1 Ăn           Đầu 1–  Đuôi  1 
09/09/2019  Đầu 8–  Đuôi  2 Ăn          Đầu 8
08/09/2019  Đầu 6–  Đuôi  9 Ăn          Đầu 6
07/09/2019  Đầu 1–  Đuôi  6 Ăn          Đầu 1–  Đuôi  6 
06/09/2019  Đầu 3-  Đuôi  0 Miss
05/09/2019  Đầu 5–  Đuôi  9 Ăn          Đầu 5
04/09/2019  Đầu 8–  Đuôi  3 Ăn          Đầu 8
03/09/2019  Đầu 5–  Đuôi  4 Ăn          Đầu 5–  Đuôi  4 
02/09/2019  Đầu 4-  Đuôi  6 Miss
01/09/2019  Đầu 9–  Đuôi  3 Ăn         Đầu 9
31/08/2019  Đầu 6–  Đuôi  5 Ăn         Đầu 6
30/08/2019  Đầu 6–  Đuôi  6 Ăn         Đầu 6–  Đuôi  6 
29/08/2019  Đầu 2-  Đuôi  9 Miss
28/08/2019  Đầu 5-  Đuôi  9 Miss
27/08/2019  Đầu 6–  Đuôi  9 Ăn        Đầu 6
26/08/2019  Đầu 6–  Đuôi  3 Ăn        Đầu 6–  Đuôi  3 
25/08/2019  Đầu 6-  Đuôi  8 Miss
24/08/2019  Đầu 6–  Đuôi  0  Ăn       Đầu 6
23/08/2019  Đầu 4–  Đuôi  3  Ăn       Đầu 4
22/08/2019  Đầu 9–  Đuôi  3  Ăn       Đầu 9–  Đuôi  3 
21/08/2019  Đầu 3–  Đuôi  5  Ăn       Đầu 3
20/08/2019  Đầu 6–  Đuôi  0  Ăn       Đầu 6
19/08/2019  Đầu 8–  Đuôi  3  Ăn       Đầu 8 
18/08/2019  Đầu 1–  Đuôi  1  Ăn       Đầu 1–  Đuôi  1 
17/08/2019  Đầu 9–  Đuôi  0  Ăn       Đầu 9
16/08/2019  Đầu 9-  Đuôi  7 MISS
15/08/2019  Đầu 7–  Đuôi  0  Ăn       Đầu 7
14/08/2019  Đầu 8–  Đuôi  4  Ăn       Đầu 8–  Đuôi  4
13/08/2019  Đầu 8–  Đuôi  3  Ăn       Đầu 8 
12/08/2019  Đầu 5–  Đuôi  9  Ăn       Đầu 5–  Đuôi  9 
11/08/2019  Đầu 7–  Đuôi  5  Ăn      Đầu 7
10/08/2019  Đầu 4-  Đuôi  7  Miss
09/08/2019  Đầu 6-  Đuôi  9 Miss
08/08/2019  Đầu 6–  Đuôi  2 Ăn      Đầu 6– Đuôi  2
07/08/2019  Đầu 0-  Đuôi  6 Miss
06/08/2019  Đầu 5-  Đuôi  8 Ăn      Đuôi  8
05/08/2019  Đầu 9– Đuôi  1 Ăn      Đầu 9– Đuôi  1
04/08/2019  Đầu 3– Đuôi  0 Ăn     Đầu 3
03/08/2019  Đầu 2– Đuôi  1 Miss
02/08/2019  Đầu 8– Đuôi  4 Ăn     Đầu 8
01/08/2019  Đầu 5– Đuôi  6 Ăn     Đầu 5– Đuôi  6
31/07/2019  Đầu 9– Đuôi  7 Ăn     Đầu 9
30/07/2019  Đầu 5– Đuôi  9 Ăn     Đầu 5
29/07/2019  Đầu 1– Đuôi  8 Ăn     Đầu 1– Đuôi  8
28/07/2019  Đầu 0– Đuôi  8 Ăn     Đầu 0– Đuôi  8
27/07/2019  Đầu 9– Đuôi  6 Ăn     Đầu 9
26/07/2019  Đầu 2– Đuôi  0 Ăn     Đầu 2– Đuôi  0
25/07/2019  Đầu 8– Đuôi  1 Ăn     Đầu 8– Đuôi  1 
24/07/2019  Đầu 6– Đuôi  4 Ăn     Đầu 6
23/07/2019  Đầu 7– Đuôi  1 Ăn     Đầu 7
22/07/2019  Đầu 9– Đuôi  2 Ăn     Đầu 9
21/07/2019  Đầu 4– Đuôi  5 Ăn     Đầu 4– Đuôi 5
20/07/2019  Đầu 5– Đuôi  7 Miss
19/07/2019  Đầu 3– Đuôi  9 Miss
18/07/2019  Đầu 0– Đuôi 2 Ăn     Đầu 0
17/07/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Ăn     Đầu 0– Đuôi 9
16/07/2019  Đầu 5– Đuôi 3 Ăn     Đầu 5
15/07/2019  Đầu 0– Đuôi 7 Ăn     Đầu 0– Đuôi 7
14/07/2019  Đầu 9– Đuôi 2 Ăn      Đuôi 2
13/07/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Miss
12/07/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn      Đuôi 9
11/07/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Miss
10/07/2019  Đầu 6– Đuôi 1 Ăn     Đầu 6
09/07/2019  Đầu 9– Đuôi 0 Ăn     Đầu 9– Đuôi 0
08/07/2019  Đầu 8– Đuôi 0 Ăn     Đầu 8
07/07/2019  Đầu 0– Đuôi 5 Ăn     Đầu 0– Đuôi 5
06/07/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Miss
05/07/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Ăn     Đầu 3
04/07/2019  Đầu 2– Đuôi 3 Ăn     Đầu 2
03/07/2019  Đầu 8– Đuôi 8 Ăn     Đầu 8– Đuôi 8
02/07/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Ăn     Đầu 7– Đuôi 8
01/07/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn     Đầu 8
30/06/2019  Đầu 2– Đuôi 0 Ăn     Đầu 2
29/06/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn     Đầu 3– Đuôi 4
28/06/2019  Đầu 7– Đuôi 0 Ăn     Đầu 7
27/06/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Ăn     Đầu 7
26/06/2019  Đầu 9– Đuôi 5 Ăn     Đầu 9– Đuôi 5
25/06/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn     Đầu 6
24/06/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Miss
23/06/2019  Đầu 9– Đuôi 1 Ăn     Đầu 9
22/06/2019  Đầu 0– Đuôi 6 Ăn     Đầu 0
21/06/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn     Đầu 8– Đuôi 6
20/06/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Ăn     Đầu 3
19/06/2019  Đầu 0– Đuôi 6 Miss
18/06/2019  Đầu 3– Đuôi 8 Ăn    Đuôi 8
17/06/2019  Đầu 8– Đuôi 9 Miss
16/06/2019  Đầu 7- Đuôi 1 Ăn     Đầu 7
15/06/2019  Đầu 0- Đuôi 9 Ăn     Đầu 0- Đuôi 9
14/06/2019  Đầu 0- Đuôi 4 Ăn     Đầu 0
13/06/2019  Đầu 5- Đuôi 1 Ăn     Đầu 5
12/06/2019  Đầu 9- Đuôi 2 Ăn     Đầu 9
11/06/2019  Đầu 1- Đuôi 4 Ăn     Đầu 1- Đuôi 4
10/06/2019  Đầu 9- Đuôi 7 Ăn     Đầu 9- Đuôi 7
09/06/2019  Đầu 2– Đuôi 8 Ăn      Đuôi 8
08/06/2019  Đầu 7– Đuôi 5 Ăn     Đầu 7- Đuôi 5
07/06/2019  Đầu 7– Đuôi 2 Ăn     Đầu  7
06/06/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Ăn     Đầu  4
05/06/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn     Đầu  6
04/06/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn     Đầu 8- Đuôi 6
03/06/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Ăn     Đầu 7
02/06/2019  Đầu 5– Đuôi 7 Ăn     Đầu 5- Đuôi 7
01/06/2019  Đầu 9– Đuôi 2 Ăn    Đầu 9
31/05/2019  Đầu 0– Đuôi 9 Ăn    Đầu 0
30/05/2019  Đầu 2– Đuôi 3 Ăn    Đầu 2
29/05/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Ăn    Đầu 4- Đuôi 6
28/05/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Miss
27/05/2019  Đầu 4– Đuôi 8 Ăn    Đầu 4
26/05/2019  Đầu 6– Đuôi 4 Ăn    Đầu 6- Đuôi 4
25/05/2019  Đầu 3– Đuôi 3 Ăn    Đầu 3- Đuôi 3
24/05/2019  Đầu 6– Đuôi 3 Ăn    Đầu 6- Đuôi 3
23/05/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn    Đầu 8- Đuôi 3
22/05/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Miss
21/05/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn    Đầu 3- Đuôi 4
20/05/2019  Đầu 6 Đuôi 5 Ăn     Đầu 6
19/05/2019  Đầu 1 Đuôi 3 Ăn     Đầu 1
18/05/2019  Đầu 7- Đuôi 0 Miss
17/05/2019  Đầu 3– Đuôi 6 Ăn     Đầu 3
16/05/2019  Đầu 3– Đuôi 2 Ăn     Đầu 3
15/05/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn     Đầu 1– Đuôi 9
14/05/2019  Đầu 8– Đuôi 3 Ăn     Đầu 8
13/05/2019  Đầu 6– Đuôi 8 Ăn     Đầu 6- Đuôi 8
12/05/2019  Đầu 3– Đuôi 8 Miss
11/05/2019  Đầu 0– Đuôi 3 Ăn     Đầu 0
10/05/2019  Đầu 3– Đuôi 0 Ăn     Đầu 3
09/05/2019  Đầu 5– Đuôi 9 Ăn     Đầu 5
08/05/2019  Đầu 2– Đuôi 8 Ăn     Đầu 2– Đuôi 8
07/05/2019  Đầu 3– Đuôi 1 Ăn     Đầu 3
06/05/2019  Đầu 4– Đuôi 9 Ăn     Đầu 4
05/05/2019  Đầu 0– Đuôi 4 Ăn     Đầu 0
04/05/2019  Đầu 7– Đuôi 6 Ăn     Đầu 7
03/05/2019  Đầu 5– Đuôi 0 Ăn     Đầu 5– Đuôi 0
02/05/2019  Đầu 6– Đuôi 7 Ăn     Đầu 6
01/05/2019  Đầu 4– Đuôi 2 Ăn     Đầu 4
30/04/2019  Đầu 0– Đuôi 6 Ăn     Đầu 0– Đuôi 6
29/04/2019  Đầu 1– Đuôi 2 Ăn      Đầu 1
28/04/2019  Đầu 1– Đuôi 9 Ăn      Đầu 1– Đuôi 9
27/04/2019  Đầu 2– Đuôi 9 Ăn      Đầu 2– Đuôi 9
26/04/2019  Đầu 0– Đuôi 5 Ăn       Đầu 0
25/04/2019  Đầu 8– Đuôi 7 Ăn       Đầu 8
24/04/2019  Đầu 2– Đuôi 9 Ăn       Đầu 2– Đuôi 9
23/04/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Ăn       Đầu 4
22/04/2019  Đầu 1– Đuôi 2 Ăn       Đầu 1
21/04/2019  Đầu 0– Đuôi 7 Ăn       Đầu 0
20/04/2019  Đầu 9– Đuôi 1 Ăn       Đầu 9- Đuôi 1
19/04/2019  Đầu 0– Đuôi 8 Miss
18/04/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Miss
17/04/2019  Đầu 6– Đuôi 8 Miss
16/04/2019  Đầu 2– Đuôi 7 Ăn       Đầu  2
15/04/2019  Đầu 4– Đuôi 4 Ăn       Đầu  4
14/04/2019  Đầu 6– Đuôi 1 Ăn       Đầu  6
13/04/2019  Đầu 6– Đuôi 0 Miss
12/04/2019  Đầu 7– Đuôi 4 Miss
11/04/2019  Đầu 3– Đuôi 6 Ăn       Đầu 3– Đuôi 6
10/04/2019  Đầu 3– Đuôi 4 Ăn       Đuôi 4
09/04/2019  Đầu 6– Đuôi 3 Ăn       Đầu  6
08/04/2019  Đầu 1– Đuôi 4 Ăn       Đầu  1
07/04/2019  Đầu 6– Đuôi 9 Ăn       Đầu  6
06/04/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Ăn       Đầu  8
05/04/2019  Đầu 5– Đuôi 8 Ăn       Đầu 5- Đuôi 8
04/04/2019  Đầu 2– Đuôi 7 Miss
03/04/2019  Đầu 3– Đuôi 2 Ăn       Đầu 3
02/04/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Miss

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *